Jak powstają burze?

Gdy ziemia jest nagrzana przez promienie słoneczne, 
ciepłe powietrze unosi się do góry i zamienia niewielkie chmurki w ciężkie burzowe chmury. 
Kroplom wody w chmurze robi się bardzo ciasno. 
Łączą się ze sobą i spadają na ziemię jako deszcz. 
Opadom towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze (błyskawice i grzmoty) 
czyli tak zwane pioruny.Zasady ochrony przed piorunami
W czasie burzy nie wolno
 • kąpać się, 
 • chodzić na spacery, 
 • stawać pod samotnie rosnącymi drzewami
 • stawać w pobliżu wysokich metalowych masztów, ani w pobliżu linii elektroenergetycznych. 
Osoba przebywająca na otwartej przestrzeni powinna:
 • Znaleźć pomieszczenie, budynek, ziemiankę i ukryć się w nim. 
 • Z braku innej możliwości schronić się w zagłębieniu terenu, nie kłaść się na ziemi. 
 • Najbezpieczniej jest ukucnąć ze złączonymi i podciągniętymi do siebie nogami,
 • Należy odrzucić lub położyć na ziemi duże przedmioty metalowe przewodzące prąd. 
 • Oddalić się od zbiorników i cieków wodnych. 
 • Osoby znajdujące się w górach powinny niezwłocznie zejść ze szczytów i grani, około 100 metrów niżej. 
 Obiekty spełniające funkcję klatki Faradaya: (Nie wolno dotykać metalowych elementów konstrukcji!!!)
 • Samochody chronią pasażerów przed piorunem. 
 • Na schrony bardzo dobrymi miejscami są wnętrza klatek, kratownic (w tym i masztów), wagoników kolejki górskiej. Pamiętaj: Nie wolno dotykać metalowych elementów konstrukcji.
W domu podczas burzy należy unikać korzystania z:
 • telefonów stacjonarnych przewodowych 
 • urządzeń elektrycznych. 
Korzystanie z tych urządzeń grozi porażeniem impulsem rozchodzącym się w przewodach instalacji.
Sprzęt domowy, zwłaszcza elektronikę – RTV, komputery itp. należy odłączyć od sieci elektrycznej i innych instalacji przewodowych (np. instalacji antenowych, telekomunikacyjnych, sieci internetowych, TV kablowej itp.), co zapewni ochronę tych urządzeń przed wyładowaniami atmosferycznymi.